životopis

Volám sa Gabriella Lalane-Pelle, a pochádzam z Rimavskej Soboty.

Po nevydarených prijímacích skúškach na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave som začala vysokoškolské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor výtvarná výchova – maďarský jazyk a literatúra). Počas piatich rokov strávených v Nitre mojim významným učiteľom na katedre výtvarnej výchovy boli Jozef Baus a Peter Rónai. Nitre vďačím aj za to, že som objavila záľubu v keramikárstve, a to v ateliéri Jaroslava Gubrica. Práca s hlinou mi tak prirástla k srdcu, že som sa tejto tematike venovala aj vo svojej diplomovej práci (marionetové bábky, v spolupráci s konzultantom Bábkového divadla v Košiciach). V roku 1994 som mala možnosť stráviť pol roka na študijnom výmennom pobyte v maďarskom Szegede, v dielni maliara Ferenca Hézső. Po získaní učiteľského diplomu v roku 1997 som pokračovala v štúdiu v Anglicku, kde som 2 roky študovala na Richmond and Hillcroft Adult Community College interiérový dizajn.

Ďalšou významnou stanicou v mojom živote bolo Maďarsko, konkrétne Budapešť. Do narodenia môjho prvého dieťaťa, do roku 2004, som pracovala v kancelárii pre interiérový dizajn Kind Buro.

Keďže mám muža Francúza, v roku 2006 sme sa presťahovali do Francúzska. Rodina sa pomaličky rozrástla, a časté sťahovanie a výchova detí mi neumožnili venovať sa umeniu do hĺbky.

Zmena nastala v roku 2015, keď sme vybudovali doma môj prvý vlastný atelier, a zapísala som sa na kurz olejomaľby v mestečku Dourdan. Popri olejomaľbe som začala voľne experimentovať s maľovaním akrylovými farbami. Opäť som mala príležitosť na prácu s hlinou. Uvedomila som si, že napriek vynechaným rokom som si zachovala to isté videnie, vnímanie, ktorým som pracovala pred rokmi, avšak oveľa zrelšie a vyhranenejšie. So svojimi maľbami som sa zúčastnila na skupinových výstavách, v salónoch, zo začiatku len v mojom užšom okolí a neskôr v Paríži.